Välkommen

Livgrenadjärmässens ideella förening

Livgrenadjärmässen i Nyårsprakt.

En samlingsplats och förening för aktiva, förtidsavgångna, eller pensionerade officerare i Östergötland, bl a ur f d Svea Artilleriregemente (A 1), Svea Trängregemente (T 1), Livgrenadjärbrigaden (IB 4), Livgrenadjärregementet (I 4) och Östergötlands försvarsområde (Fo 41). Vi välkomnar också officerare som tjänstgör eller bor i Östergötland.

Livgrenadjärmässen med dess unika miljö kan också abonneras av andra för middagar,
fester och konferenser. Kontakta då Livgrenadjärmässens Fest- och Konferensvåningar AB (se kontaktinformation nedan).


 


Bokningar av Livgrenadjärmässen

Livgrenadjärmässen drivs numera av
Livgrenadjärmässens Fest och Konferensvåningar AB
som sköter bokningar och svarar för alla arrangemang.

 Livgrenadjärmässens Fest och Konferensvåningar AB ägs av
Livgrenadjärmässens Ideella Förening samt
Livgrenadjärregementets Officersförening.

Verksamheten drivs för att kunna bevara en levande mässmiljö.

Kontakta:
Mässdirektör/VD Anna Wallentinsson
Telefon: 013-140999
Fax: 013-141090

info@livgrenadjarmassen.se


Besök hemsidan:
www.livgrenadjarmassen.se


Föreningens uppdrag

Livgrenadjärmässens ideella förening äger tillsammans med Livgrenadjärregementes RegementsofficerskårLivgrenadjärmässen som fortfarande finns i f d Livgrenadjärregementets kanslihus. Föreningen består av ca 180 medlemmar.

Huvudändamålet är att verka för en sammanhållen och levande Mäss, verka för vårdandet och utvecklandet av militära traditioner samt bidra till ökad samhörighet.


Föreningens verksamhet

Livgrenadjärmässen öppnades åter 1998 efter att ha varit stängd sedan nedläggningen av Livgrenadjärregementet 1997. Med stöd från Livgrenadjärregementets Regements- och Kompaniofficerskårer samt Livgrenadjärföreningen startades Livgrenadjärmässens Ideella Förening som ansvarade för drift av Mässen fram till och med 2002-03-31.

Livgrenadjärmässen drivs sedan 2002-04-01 av Livgrenadjärmässens Fest & Konferensvåningar AB, ett företag vars yttersta syfte är att bevara en för Linköping unik historisk miljö. Denna anrika miljö ska erbjudas som fest- och konferensvåning för våra kunder som är företag, institutioner, organisationer och privatpersoner.

Verksamheten har möjliggjorts tack vare Vasallen AB som tidigare ägde fastigheten och nuvarande fastighetsägare ACTA. 1. Livgrenadjärregementets kassa, Släktföreningen Hammarskjöld och Hans Christopher Toll har bidragit med ekonomiskt stöd till föreningen och dess verksamhet med att bevara den unika mässmiljön.

Försvarsmakten, Ericsson, Luftfartsverket och IMS har bidragit med inventarier eller lån av inventarier.Garnisonsmuséet (Anders Hill) har skänkt Mässen ett exemplar av den förnämliga boken ”Livgrenadjärregementet i slutet av en epok”. Boken finns att köpa i Garnisonsmuséet.


Kontaktinformation för föreningen
(OBS – Ej bokningar av Livgrenadjärmässen!)

Telefon
070-2366318
FAX
Postadress
c/o Walldén, Gullberg Malvabacken, 590 76 Vreta Kloster
E-post
Allmän information: mats@wallden.email
Webbadministratör: mats@wallden.emailVarför är denna rymdgubbe med på sidan och
vilken koppling har han till Livgrenadjärmässen?

Jo, han fanns med bland de få valbara bilder i det
första webpubliceringsprogrammet
som användes för den första hemsidan.

Sedan dess är han webmasterns
lilla maskot i dessa sammanhang.