Länkar

Officerares Ideella Stödförening (OISF).
Föreningen som ger Dig och Dina anhöriga ökad trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Till detta kommer kamratlig samvaro och god information om utvecklingen i Försvarsmakten.
Länk: http://oisf.se/