Program

Program för medlemmar

Verksamhet 2023

Årsmöte med Såppen

Fredagen den 3 mars.
Baren öppnar kl 1730.

Årsmöte kl 1800
Utöver detta en kort orientering om läget för Mässbolaget och plnerna för firande av Mässens 100-års jubileum.

Motioner till årsmötet helst senast 18 februari.

Ärtsoppemiddag ca kl 1900. Ärtsoppa + punsch.
Medför Sångbok 2020.
Pris: 200 kr.

SÅPPEN start ca kl 2000.
Strid för årets utdelning av SÅPP och bägare.

Klädsel: Kavaj eller blazer med matchande slips och byxa.
Alla medlemmar som anmäler sig må delta i spelet.

Anmälan och betalning 
Betalning (anmälan) via Swish eller postgiro senast den 18 februari.
Swish: 123 275 27 80
Postgiro: 192 08 16-4

Ovan: QR-kod för anmälan och betalning till Såppen

 

Återträff 2023 – jubileum 100 år

Under 2023 firar vi att Mässen varit i drift i 100 år och att Garnisonen invigdes den 9 april 1923.

Lördagen den 22 april
Officerare och specialistofficerare (YO, RO, FA, OF, OR) ur A 1, I 4, T 1, Fo 41, Lv 2 samt

från Kvarn, Malmen och Bråvalla välkomna.

Preliminärt program: (program ej bestämt)

1500-1545: samling och kaffe.

1545-1800: Information och kultur
– Vad hände 1923 – berättelse och filmen från invigningen.
– Vad sker på Garnisonsområdet del 1.
– Vad sker på Garnisonsområdet del 2.

1830: Middagsbuffé.

Klädsel:
Kavaj.

Sångbok 2020 medföres.

Hedersgrenadjär
Årets Hedersgrenadjär kommer att utses.
Information kring utmärkelsen och tidigare Hedersgrenadjärer finns på: http://livgrenadjar.se/?page_id=33

Kostnad
Medlemmar: 350:-
Icke medlemmar: 450:- 
(Deltagande enbart under eftermiddagen = 30 SEK).

Betalning för medlemskap 2023 (300:-) kan ske samtidigt.
Genom att bli medlem stödjer Du bevarandet av Mässen och vår kamratskap samt de traditioner vi har och skapar.

Anmälan och betalning
Anmälan och betalning sker enligt följande alternativ:
1) Swish: 123 275 2780 Ange namn.
2) Plusgiro: 192 08 16-4. Ange namn och ”Återträffen”.

Anmälan och betalning ska ske senast 2023-04-14.
Efteranmälan kan ske efter direkt samverkan med Mats Walldén mats@wallden.email

Boende på Livgrenadjärmässens Hotell
I samband med Återträffen finns möjlighet att till ett rabatterat pris boka in sig på rum i Mässbyggnaden.

Boka boende via:
http://livgrenadjarmassen.se/hotell/
Ange följande kod för att få rabatt: militärhistoria

Informationsspridning
Sprid gärna denna inbjudan till kamraterna och hör efter om de nåtts av budskapet.

Vi återkommer med mer information, bl a nomineringar för ”Hedersgrenadjär” och en enkät för att skapa en adresslista till kamraterna.

 

Väl mött!
Styrelsen

 

Verksamhet 2024

Årsmöte med Såppen

Fredagen den xx mars.
Baren öppnar kl 1730.

Årsmöte kl 1800
Utöver detta en kort orientering om läget för Mässbolaget och plnerna för firande av Mässens 100-års jubileum.

Motioner till årsmötet helst senast 18 februari.

Ärtsoppemiddag ca kl 1900. Ärtsoppa + punsch.
Medför Sångbok 2020.
Pris: 200 kr.

SÅPPEN start ca kl 2000.
Strid för årets utdelning av SÅPP och bägare.

Klädsel: Kavaj eller blazer med matchande slips och byxa.
Alla medlemmar som anmäler sig må delta i spelet.

Anmälan och betalning 
Betalning (anmälan) via Swish eller postgiro senast den xx februari.
Swish: 123 275 27 80
Postgiro: 192 08 16-4

Ovan: QR-kod för anmälan och betalning till Såppen