Program

Program för medlemmar


Verksamhet 2018

ÅRSMÖTE MED SÅPPEN
Fredagen den 2 mars.
Baren öppnar 1730.

Årsmöte start kl 1800.
Endast medlemmar.
Ingen avgift.
Motioner styrelsen tillhanda senast 21 februari.
Dessa skickas till Mats Walldén mats@wallden.email

Ärtsoppemiddag kl 1845. Ärtsoppa + punsch.
Endast medlemmar.
Pris: 100 kr.

SÅPPEN start kl 2000.
Klädsel: Kavaj eller blazer med matchande slips och byxa.
Alla medlemmar som anmäler sig må delta i spelet.

Anmälan och betalning 
Anmälan till Mats Walldén senast den 21 februari.
Ange om Du deltar i Årsmöte, Middag, Såppen.
Deltar Du enbart i Årsmöte sker anmälan via epost: mats@wallden.email

Betalning via Swish eller postgiro.
Swish: 123 275 27 80
Postgiro: 1920816-4

Det går också bra att betala medlemsavgift för 2018 samtidigt.
Medlemsavgift är 200 kr för 2018.
Ange namn och epostadress.

 

Verksamhet 2019

ÅRSMÖTE MED SÅPPEN
Fredagen den xx februari.
Baren öppnar 1730.

Årsmöte start kl 1800.
Endast medlemmar.
Ingen avgift.
Motioner styrelsen tillhanda senast xx januari.

Ärtsoppemiddag kl 1845. Ärtsoppa + punsch.
Endast medlemmar.
Pris: 100 kr.

SÅPPEN start kl 2000.
Klädsel: Kavaj eller blazer med matchande slips och byxa.
Alla medlemmar som anmäler sig må delta i spelet.
Anmälan till Mats Walldén senast den xx januari.


ÅTERTRÄFF 2019
Lördagen den xx november
Officerare (YO, RO, FA) ur A 1, I 4, T 1, Fo 41, Lv 2 samt
från Kvarn, Malmen och Bråvalla välkomna.

Preliminärt program:

Samling på Mässen, kaffe 1500-1600.
Aktiviteter och information: 1600-1800.
– Mässbolaget informerar
– Mässhistorik
– Försvarsmakten idag och framåt

Bar öppnar: 1730.
Middagsbuffé: 1830.

Kostnad:
– Medlemmar: xxx SEK
(enbart deltagande under eftermiddagen = xx SEK).
– Icke medlemmar: xxx SEK
(enbart deltagande under eftermiddagen = xx SEK).

Betalning för medlemskap kan ske samtidigt.
– Medlemsavgift och deltagande = xxx SEK.
Önskar Du att delta men inte vill bli medlem, vänligen ange det särskilt.

Anmälan och betalning
Anmälan och betalning sker enligt följande alternativ:
Informationsspridning
Sprid gärna denna inbjudan till kamraterna och hör efter om de nåtts av
budskapet.

MEDLEMSAVGIFT
Betalas in på postgiro 192 08 16-4 ”Livgrenadjärmässen”

Ange namn och adress och telefonnummer.
Ny medlem anger namn, tidigare förband, grad och status, adress och telefonnummer.
Ange gärna din eventuella e-postadress.

För 20118 är medlemsavgiften 200 kr.