Program

Program för medlemmar

Verksamhet 2019

ÅRSMÖTE MED SÅPPEN
Fredagen den 1 mars.
Baren öppnar 1730.

Årsmöte start kl 1800.
Endast medlemmar.
Ingen avgift.
Motioner styrelsen tillhanda senast 22 februari.

Ärtsoppemiddag kl 1845. Ärtsoppa + punsch.
Endast medlemmar.
Pris: 100 kr.

SÅPPEN start kl 2000.
Klädsel: Kavaj eller blazer med matchande slips och byxa.
Alla medlemmar som anmäler sig må delta i spelet.

Anmälan och betalning 
Anmälan till Mats Walldén senast den 15 februari.
Ange om Du deltar i Årsmöte, Middag, Såppen.
Deltar Du enbart i Årsmöte sker anmälan via epost: mats@wallden.email

Betalning (anmälan) via Swish eller postgiro.
Swish: 123 275 27 80
Postgiro: 192 08 16-4

Det går också bra att betala medlemsavgift för 2019 samtidigt.
Medlemsavgift är 200 kr
Ange namn och epostadress.


ÅTERTRÄFF 2019
Lördagen den 9 november
Officerare (YO, RO, FA) ur A 1, I 4, T 1, Fo 41, Lv 2 samt
från Kvarn, Malmen och Bråvalla välkomna.

Preliminärt program:

Samling på Mässen, kaffe 1500-1600.
Aktiviteter och information: 1600-1800.
– Mässbolaget informerar
– Mässhistorik
– Försvarsmakten idag och framåt

Bar öppnar: 1730.
Middagsbuffé: 1830.

Kostnad:
– Medlemmar: xxx SEK
(enbart deltagande under eftermiddagen = xx SEK).
– Icke medlemmar: xxx SEK
(enbart deltagande under eftermiddagen = xx SEK).

Betalning för medlemskap kan ske samtidigt.
– Medlemsavgift och deltagande = xxx SEK.
Önskar Du att delta men inte vill bli medlem, vänligen ange det särskilt.

Anmälan och betalning
Anmälan och betalning sker enligt följande alternativ:
Informationsspridning
Sprid gärna denna inbjudan till kamraterna och hör efter om de nåtts av
budskapet.

MEDLEMSAVGIFT
Betalas in på postgiro 192 08 16-4 ”Livgrenadjärmässen”

Ange namn och adress och telefonnummer.
Ny medlem anger namn, tidigare förband, grad och status, adress och telefonnummer.
Ange gärna din eventuella e-postadress.

För 20118 är medlemsavgiften 200 kr.