Program

Program för medlemmar

Verksamhet 2017

ÅTERTRÄFF 2017 – 20 år sedan Garnisonens avvecklades
Lördagen den 11 november
Officerare (YO, RO, FA) ur A 1, I 4, T 1, Fo 41, Lv 2 samt
från Kvarn, Malmen och Bråvalla välkomna.

Preliminärt program:

Samling på Mässen, kaffe 1500-1600.
Aktiviteter och information: 1600-1800.
– Mässbolaget informerar
– Mässhistorik
– Försvarsmakten idag och framåt

Bar öppnar: 1730.
Middagsbuffé: 1830.

Kostnad:
– Medlemmar: 250 SEK
(enbart deltagande under eftermiddagen = 30 SEK).
– Icke medlemmar: 450 SEK
(enbart deltagande under eftermiddagen = 30 SEK).

Betalning för medlemskap kan ske samtidigt.
– Medlemsavgift och deltagande = 450 SEK.
Önskar Du att delta men inte vill bli medlem, vänligen ange det särskilt.

Anmälan och betalning
Anmälan och betalning sker enligt följande alternativ:

1) Swish: 1232752780 Ange ”Återträffen”.
Betalar Du samtidigt medlemsavgift ange ”Återträffen Medlemsavgift” samt epostadress. Får inte epostadressen plats kan Du komplettera i en epost till Mats Walldén mats.wallden@minpost.nu.

2) Plusgiro: 1920816-4. Ange namn och ”Återträffen”. Betalar Du samtidigt medlemsavgift ange ”Återträffen Medlemsavgift” samt epostadress. 

Anmälan och betalning ska ske senast 2017-10-31.
Efteranmälan kan ske efter direkt samverkan med Mats Walldén mats.wallden@minpost.nu

Vad har hänt sedan 1997 – en enkät till Återträffen
I syfte att ge kamraterna en bild av vad som hänt sedan 1997 genomför vi en enkät.
Denna enkät hittar Du här:
Garnisonen 1997-2017

Vi ber samtliga att fylla i den för att vi ska kunna skapa en sammanställning som vi delar ut på Återträffen. Om Du inte deltar på Återträffen kan Du givetvis fylla i den och även få ta del av sammanställningen.

I enkäten kan Du också nominera personer till ”Hedersgrenadjär”.

Informationsspridning
Sprid gärna denna inbjudan till kamraterna och hör efter om de nåtts av
budskapet.


Verksamhet 20
18

MÖT DET NYA ÅRET MED CHAMPAGNE PÅ MÄSSEN
– NYÅRSMOTTAGNING –


Officerskåren ansvarar för arrangemanget.

ÅRSMÖTE MED SÅPPEN
Fredagen den xx februari.
Baren öppnar 1730.

Årsmöte start kl 1800.
Endast medlemmar.
Ingen avgift.
Motioner styrelsen tillhanda senast xx januari.

Ärtsoppemiddag kl 1845. Ärtsoppa + punsch.
Endast medlemmar.
Pris: 100 kr.

SÅPPEN start kl 2000.
Klädsel: Kavaj eller blazer med matchande slips och byxa.
Alla medlemmar som anmäler sig må delta i spelet.
Anmälan till Mats Walldén senast den xx januari.

 

MEDLEMSAVGIFT
Betalas in på postgiro 192 08 16-4 ”Livgrenadjärmässen”

Ange namn och adress och telefonnummer.
Ny medlem anger namn, tidigare förband, grad och status, adress och telefonnummer.
Ange gärna din eventuella e-postadress.

För 20117 och 2018 är medlemsavgiften 200 kr.