Verksamhet

Vad händer med Livgrenadjärmässen?

Mässbolaget har från och med 2002-04-01 övertagit ansvaret för utlåning och drift.
Mässföreningen har dock  egna tillställningar på Livgrenadjärmässen som förut.

Mässbolaget VD/mässföreståndarinnan med Anna Wallentinsson i spetsen driver Livgrenadjärmässen oförtrutet vidare. Verksamheten går årligen med en liten vinst som återinvesteras i underhåll och förbättring av lokaler och utrustning. Sedan 2019 driver bolaget även en hotelldel i kanslihuset.

Garnisonsluncherna genomförs numera på Livgrenadjärmässen.

Mässföreningen fortsätter arbetet med olika arrangemang som framgår av programmet. Styrelsen deltar också i en samverkan med övriga intressenter för att kunna samordna olika officersföreningars arbete i Linköping.

 Verksamhet och drift

Livgrenadjärmässens Ideella Förening äger tillsammans med
Livgrenadjärregementets Regementsofficersförening,
”Livgrenadjärmässen Hotell-, Fest och Konferensvåning AB”.

Mässbolagets uppgift är att enligt ägarnas uppdragna riktlinjer (ägardirektiv),
driva mässverksamheten på affärsmässig men för kapitalägarna icke kapitalökande grund.

Verksamheten drivs av VD Anna Wallentinsson med direktiv från Mässbolagets styrelse.
Driften sker både med professionellt kvalité och med den varsamhet en unik mässmiljö kräver.

Både konferensgäster som middagsgäster besöker Livgrenadjärmässen.

Medlemmarna i Mässföreningen kan nyttja Mässen med reducerade priser. Detta kräver dock att medlemmarna är beredda att ställa upp ideellt efter tid och förmåga för att vårda och vidmakthålla Livgrenadjärmässen.

För att kunna nyttja reducerade priser  ska man varit medlem minst ett år.

Nya stadgar

Årsmötet 2004-02-27 och påföljande Årsmöte 2004-03-05 antog nya stadgar som bättre stämmer överens med den verksamhet som föreningen nu bedriver.

Stadgarna öppnar också för en mer långsiktig verksamhet eftersom de tillåter officerare,
oavsett tillhörighet, att bli medlemmar under förutsättning att de tjänstgör eller bor i Östergötland.

Ansökan om medlemskap skickas till styrelsen som tar beslut i varje särskilt fall.

E-postadresser

Anmäl gärna om Du har en e-postadress. Detta underlättar och gör informationsutskicken billigare för föreningen. Byter Du adress så informera gärna sekreteraren.
Varmt välkomna!