Förtjänstmedaljen

Livgrenadjärmässsens förtjänstmedalj

Medaljen har präglats med regementets båda granater, emblemet ovanför dörrarna och med årtalet 1923, som var det år som Mässen invigdes.

Medaljen har ett band bestående av ett vitt fält som står för infanteriregementet och Första Livgrenadjärregementet, ett rött fält som står för kavalleriregementet och Andra Livgrenadjärregementet. Mellan det vita och röda fältet finns det ett silverfärgat fält som står för sammanslagningen och upphöjningen till Livgrenadjärregementet.

På baksidan finns en lagerkrans och utrymme för gravering.

Medaljen kan delas ut till de som på olika sätt har visat prov på särskilt engagemang eller lång tids arbete med att bevara och utveckla vår mäss till gagn för Officerskåren och Mässföreningen och i dess förlängning – till gagn för Mässbolaget.

Medaljer utdelade vid Mässens 100-årsjubileum vid Återträffen 2023-04-22

Mässföreningen tillsammans med Officerskåren utsåg jubileumsårets mottagare av utmärkelsen.

Eric von Boisman

Eric har under sina år vid regementet och även efter regementets nedläggning varit mycket engagerad i regementets, officerskårens och Mässens verksamhet och traditioner.

Eric var pionjären och den som banade väg för att levandegöra porträtt och andra föremål genom historieforskning och talangfullt skådespeleri.

Eric har också på ett kamratligt, kunnigt och engagerat sätt rekryterat och fostrat ett antal yngre officerare att kunna biträda och efterhand ta över Erics arbete och värv.

Vi är ett antal som fått lära sig Erics ledord:

En bra berättelse ska vara: Sant, relevant, intressant, pikant.

Utan Erics förtänksamhet och handledarskap hade vi kanske inte fått uppleva de kulturvandringar som genomförs vid olika arrangemang på vår Mäss.

Sist och inte minst har Eric alltid varit en rakryggad officer som alltid haft en professionalism och genuint kamratskap som sitt kännetecken.

Eric erhöll 2011 utmärkelsen ”Hedersgrenadjär” för sitt arbete. Den utmärkelsen har Eric förvaltat med stor värdighet.

Förutom medaljen som nu tilldelas, har Mässföreningen utsett Eric till föreningens första Hedersmedlem.

Anna Wallentinsson

Anna Wallentinsson är vår Mässdirektör och Mässbolagets VD.

Anna kom till Mässen 2006. Anna tilldelades utmärkelsen ”Hedersgrenadjär” 2009 med då med motivet att hon ”med stor affärsmässighet och professionalism
samtidigt som hon med varsam hand slår vakt om traditioner och den guldkant mässen förtjänar”.

Under pandemin 2020 – 2022 var Anna var den som med stor kreativitet, beslutsamhet och uthållighet, förde befälet över verksamheten på vår Mäss och därigenom säkerställde att vi idag fortfarande har vår Mäss. Hon tog samtidigt mycket väl hand som vår personal vilket gjort det möjligt att fortsätta verksamheten då läget ljusnat.

Vi vill därför ge Anna vårt erkännande genom att tilldela henne vår medalj. Eftersom hon kanske inte bär medalj så ofta vill vi dessutom ge Anna ett presentkort för att hon ska kunna förse sig med något lämpligt smycke eller liknande.

Britt Baard

Britt har skött om våra Mässar under mer än 50 år. Britt började sitt värv på Svea Trängregemente den 19 december 1970.

Britt kom senare över till Livgrenadjärregementet och hon tvekade inte att efter nedläggningen återvända till den nystartade verksamheten 1998 och fortsätta sitt värv.

Förutom att ta hand om och vårda våra lokaler har Britt och tjänstgjort vid ett otal tillställningar och sett till att gästerna har haft det bra och kunnat umgås under trevliga former.

Vi vill därför tilldela Britt Baard vår medalj. Eftersom hon kanske inte bär medalj så ofta vill vi dessutom ge Britt ett presentkort för att hon ska kunna förse sig med något lämpligt smycke eller liknande.

Olof Sahlén

Olle har under sina år vid regementet och även efter regementets nedläggning, varit mycket engagerad i officerskårens och Mässens verksamhet och traditioner.

Olle har dokumenterat mycket av historiken kring inventarier, porträtten och de chefer som avporträtterats. Detta har varit en ovärderlig källa till de kulturvandringar som genomförts.

Olle erhöll 2013 utmärkelsen ”Hedersgrenadjär” för sitt arbete. Olle har därefter fortsatt sitt värv och är en trogen deltagare både när Mässen och dess inventarier ska putsas såväl som när det är inbjudet till fest. Olle är en god kamrat.

Olle ledde Mässbolagets styrelse som ordförande under pandemiåren 2020-2022 och bidrog med kraft så att Mässen kunde ta sig igenom de magra åren.

Olle är fortfarande engagerad och stödjer Officerskårens styrelse.

Olof Sahlén tilldelas därför Livgrenadjärmässens förtjänstmedalj.

Mikael Sundh, Mikael Frisk,

Magnus Hallberg och Mats Walldén

Dessa officerare, tillsammans med Per-Arne Ringh, Lennart Sterner, Tommy Hogner och Ewa Vulcan återstartade Livgrenadjärmässen på våren 1998 efter nedläggning.

Utan denna återstart och ideella arbete under många år, hade vi kanske inte haft möjligheten att samlas här under de gångna åren och kanske inte heller fira vårt 100-årsjubileum.

De har också fortsatt sitt fördömliga engagemang i Mässförening, Officerskåren och Mässbolaget på olika sätt och i olika roller.

Mikael Sundh var under de inledande åren från 1998 ordförande i Mässföreningen. Han blev sedermera Mässdirektör och ordförande i Mässbolagets styrelse och var den som växlade upp Mässen från en föreningsangelägenhet till ett bolag i hård konkurrens med övriga fest- och konferensvåningar i Linköping. 2009 överlämnades stafettpinnen till Anna Wallentinsson och Göran Egefalk.

Mikael Sundh blev 2009 tillsammans med Lennart Sterner och Anna Wallentinsson våra första Hedersgrenadjärer.

Mikael har fortsatt sitt engagemang och ingår nu i styrelsen för Officerskåren.

Mikael Frisk och Magnus Hallberg har varit engagerade i vår Mäss både före och efter 1998. Vid uppstarten 1998 axlade de befattningen som Mässofficerare under ett stort antal år och lade ner många ideella timmar och energi på att få den praktiska verksamheten att komma igång och flyta på.

Det är åtskilliga liter öl och andra starka drycker som burits upp, hällts upp och ibland även torkats upp. Arbetet har skett med både skicklighet och glatt humör men även med den stil och finess som vår Mäss förtjänar.

De utsågs båda till Hedergrenadjärer 2015 tillsammans med Claes Henric Löfgren.

Magnus är fortsatt engageras i både Mässföreningen såväl som Mässbolaget.

Mikael hoppas vi få se i någon roll efter att kommenderingen till vår Arméstab avslutas.

Mats Walldén har sedan 1998 varit Mässföreningens sekreterare och kassör och har under åren väl gjort ett och annat bra.

Mats var redaktör för vår Sångbok – ett projekt som startades för att få in pengar under pandemin. Han är nu redaktör för vår bok om Mässen som vi hoppas få se i tryckt form under sommaren.

Mats är numera också ansvarig för Officerskårens föremål på Mässen.

Mina herrar:

Vi vill tacka för initiativet att återstarta Mässen. Vi kan också konstatera att ni lade en bra grund för att vi idag, 100 år efter invigningen kan fira det tillsamman på vår Mäss som i stort är i oförändrat skick.

Tack för ett stort och mycket väl genomfört arbete från 1998 fram till nu.

Ni tilldelas därför Livgrenadjärmässens förtjänstmedalj.