Kontakt

Styrelsen

OBS – all bokning av Livgrenadjärmässen sker genom
Livgrenadjärmässens Hotell-, Fest & Konferensvåningar AB

StyrelsemedlemmarStyrelsebefattningKontaktuppgifter
Magnus RunqvistOrdförande073-0522210
magnus.runqvist@regionostergotland.se
Magnus Hallberg
MSS Kvarn
Vice ordförande
Representant i bolagsstyrelsen
013-158354, 0706-364255
magnus.hallberg@mil.se
magnus.e.hallberg@tele2.se
Fredrik BonaMässofficermr.fredrikbona@gmail.com
Mårten IsakssonMässofficer
Kvartermästare
 martenisaksson72@gmail.com
Mats LöfgrenMässofficer013-310600 (arb)
0709-300627
matsmcd@gmail.com
Jason MartinMässofficersigurdhelgep5@hotmail.com
Daniel Nilsson
Hkpflottiljen
Mässofficer
ltdank3£gmail.com
Tommy SarwienMässofficer 070-8888323
sarwien@me.com
Mats Walldén
MSS Kvarn
Sekreterare
Kassör
070-2366318
mats@wallden.email

 

Bolagsstyrelsen

Livgrenadjärmässens Hotell-, Fest & Konferensvåningar AB
www.livgrenadjarmassen.se
info@livgrenadjarmassen.se
013-140999
Brigadgatan 8
Anna WallentinssonVD och
Mässföreståndarinna
Bokningar
013-140999
info@livgrenadjarmassen.se
Mats Österman
(Repr Officerskåren)
Ordförande i bolagsstyrelsen 
Hans Christopher Toll
(Repr Näringslivet)
Ledamot 
Magnus Hallberg
(Repr Livgrenadjärmässens Ideella Förening)
Ledamot 
Kenneth Tapper Ledamot