Kontakt

Styrelsen

OBS – all bokning av Livgrenadjärmässen sker genom
Livgrenadjärmässens Fest & Konferensvåningar AB

 

Magnus Runqvist
Landstinget
Ordförande 073-0522210
magnus.runqvist@glocalnet.net
Magnus Hallberg
MSS Kvarn
Vice ordförande
Representant i bolagsstyrelsen
013-158354, 0706-364255
magnus.hallberg@mil.se
magnus.e.hallberg@tele2.se
Mikael Frisk
MSS Kvarn
Mässofficer
Kvartermästare
013-136081, 070-9547871
mikael.frisk@bredband.net
mikael.frisk@mil.se
Mats Löfgren Mässofficer 013-310600 (arb)
0709-300627
matsmcd@gmail.com
Daniel Nilsson
MSS Kvarn
Mässofficer
Tommy Sarwien Mässofficer  070-8888323
Stefan Stragnefeldt
Hkpflottiljen
Mässofficer  070-8350305
Mats Walldén
MSS Kvarn
Sekreterare
Kassör
070-6055140 (arb)
013-195222 (fax-arbete)
mats@wallden.email

Bolagsstyrelsen

Livgrenadjärmässens Fest & Konferensvåningar AB
www.livgrenadjarmassen.se
info@livgrenadjarmassen.se
013-140999
Brigadgatan 8
Anna Wallentinsson VD och
Mässföreståndarinna
Bokningar
013-140999
info@livgrenadjarmassen.se
Olof Sahlén
(Repr Regoffkåren)
Ordförande i bolagsstyrelsen
Mats Österman
(Repr Näringslivet)
Ledamot
Mats Löfgren
(Repr Näringslivet)
Ledamot Se ovan
Magnus Hallberg
(Repr Livgrenadjärmässens Ideella Förening)
Ledamot Se ovan