Medlem och medlemsavgift

Medlem

Vem kan vara medlem?

Ordinarie medlem kan vara aktiva, förtidsavgångna och pensionerade yrkes- och reservofficerare vid f d Livgrenadjärregementet, Livgrenadjärbrigaden, Svea Trängkår och Svea Artilleriregemente.

Yrkes- eller reservofficer som tjänstgör vid enhet inom Östergötland eller som är bosatt i Östergötland, kan vara ordinarie medlem. Styrelsen beslutar om medlemskap i varje särskilt fall.

Änka, änkeman och efterlevande barn efter ordinarie medlem kan vara ordinarie medlem.
Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.

Övrig medlem kan vara en förening eller en organisation med anknytning till Försvarsmakten.
Medlemskapet gäller enbart som förening i kollektiv. Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.

Medlem kan av styrelsen medges utträde efter skriftlig anmälan.

Medlemsavgift erläggs av samtliga ordinarie medlemmar som en av årsmötet fastställd årsavgift.
För övrig medlem bestäms medlemsavgift av styrelsen i varje särskilt fall.

Medlem kan uteslutas vid följande fall:
– ej betalat medlemsavgift trots påminnelse.
– brustit i omdöme eller handlat på sådant sätt som ej överensstämmer med Föreningens stadgar och syfte.
Styrelsen beslutar om uteslutning i varje särskilt fall.

Ansökan

Ansökan om medlemskap ställs till Mats Walldén eller till någon i styrelsen.
Till ansökan ska namn, tidigare förband, grad och status, adress och telefonnummer.
Ange gärna din eventuella e-postadress.

Beslut

Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.

Medlemsavgift

Betalas in på postgiro 192 08 16-4 ”Livgrenadjärmässen” eller Swish 123 275 27 80

Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Ny medlem anger namn, tidigare förband, grad och status, adress och telefonnummer.

För 2023 är medlemsavgiften 300 kr.

För 2024 är medlemsavgiften 300 kr.
Kan inbetalas fr o m december året innan.

Änka eller änkeman efter ordinarie medlem betalar ej medlemsavgift.

Om Du har betalat:

– För mycket kan Du antingen:
1) höra av Dig så betalar vi tillbaka överskottet,
2) låta överskjutande del ligga tillgodo till nästa år (hör av Dig i så fall) eller
3) skänka överskottet till verksamheten (då behöver Du inte höra av Dig).

– Medlemsavgiften två gånger kan Du antingen:
1) höra av Dig så betalar vi tillbaka överskottet,
2) låta överskjutande del ligga tillgodo till nästa år (då behöver Du inte höra av Dig).