Mässen – en bildvandring i 360 grader

Mässen – en bildvandring i 360 grader

OBS – 360-bilderna fungerar för närvarande inte eftersom stödet för Flash saknas.


Kanslihuset som rymmer Livgrenadjärmässen.
Sedan 2010 är Signalstenen med de bägge handgranaterna
flyttad och placerad norr om kanslihuset.

Livgrenadjärmässens historia

Livgrenadjärregementet i Linköping, som lades ner 1997, var ett av världens äldsta regementen med rötter i medeltidens frälserytteri och bondeuppbåd.

1922 flyttade det in från övningsplatsen Malmen till nybyggda kaserner för den nya värnpliktsarmén. När officersmässen invigdes var den en av flera befälsmässar inom området. Efter befälskårernas sammanslagning 1982, togs den i bruk som gemensam officersmäss.

Sedan 1997 är den en guldkantad festvåning tillgänglig för alla och vi kallar den för Livgrenadjärmässen.

Regementets chef var före nedläggningen även garnisonschef för Sveriges näst största garnison och försvarsområdesbefälhavare för Östergötland.

Följ med på en egen vandring genom officersmässens salar och möt några av regementets chefer genom historien, se några minnesföremål och känn historiens vingslag. Kanske blir du inspirerad att göra ett besök.

Livgrenadjärmässen i 360 graders vyer

Se Livgrenadjärmässen i panoramavy. Klicka på någon av nedanstående länkar för att starta i det rum som Du själv önskar. Du kan sedan förflytta Dig mellan de olika rummen genom att klicka på de dörrar som finns.

I Blå rummet kan Du också klicka på Gustaf III porträtt för att kunna få ytterligare information om Gustaf den III och porträttet. Tanken är att dokumentera övriga traditionsföremål på liknande sätt. Denna kulturella och historiska sida är en demonstrationsversion och kommer att utvecklas vidare med mer information, historik och bilder.

Panoramabilderna är tagna 2010 och eftersom Livgrenadjärmässen hela tiden utvecklas, kan traditionsföremålen ha flyttats till andra platser.

Kan Du bidra med information, historier, anekdoter eller andra bilder – kontakta styrelsen.

Starta i (klickbara namn):

OBS – 360-bilderna fungerar för närvarande inte eftersom stödet för Flash saknas.

 Trapphallen
 Entrehallen  Blå rummet Ryttarsalen Biblioteket Matsalen
 Nya Baren
(ej fotograferad i 360-gradersvy än)
 Övre hallen  Malmenrummet
(Biljardrummet)
 Norra Banérrummet  Södra Banérrummet  Konferensrummet
Äldre bilder:
Gamla Baren
(Före renoveringen)

Panoramabilderna tagna av: Panoramafotografen