Boken Livgrenadjärmässen 1923-2023

Livgrenadjärmässens Ideella Förening – Mässföreningen – lanserar nu nästa bok – ett arbete om Livgrenadjärmässen och den kulturskatt som Mässen och mässlivet är och har varit. Arbetet sker ideellt och med stöd från övriga intressenter och precis som Sångboken ska intäkter från försäljningen gå till Mässen och mässverksamhetens bevarande.

Boken Livgrenadjärmässen 1923-2023 kommer att beskriva historik, personer, lokaler, traditionsföremål samt seder och bruk både förr och nu. Den berättar om arvet från Malmen, etableringen av dubbelkasernerna i Linköping, de olika mässarna och mässverksamheten i tidsepokerna fram till och med våra dagar.

Boken kommer att kvalitetssäkras genom Gunnar Elfström och professor emeritus Hans Nilsson som också deltar som medförfattare. Fotografering sker ideellt av Peppe Ericsson, känd bl a från fotografering till SoldF och andra publikationer.

Ett större antal kamrater är med som medförfattare eller som bidragsgivare. Bland annat Christer Ahl, Eric von Boisman, Lars Ekeman, Erik Lindberg, Claes-Henric Löfgren, Olof Sahlén, Mikael Sundh, Carl-Gustaf Pereswetoff Morath, Anna Wallentinsson, Olle Wessman, Hans Zettby. Vi har också med underlag från bl a Holger Bjärnlid och de tidigare utgåvorna om Livgrenadjärmässen av B-O Kallberger och Lennart Sterner m fl.

Projektgruppen som också är med och skriver är Magnus Hallberg, Mårten Isaksson, Jason Martin, Daniel Nilsson, Hans Christopher Toll och Mats Walldén.

Livgrenadjärmässen 1923-2023 kommer att tryckas i färg med hård pärm i format motsvarande A4.  Den omfattar ca 400 sidor med både nytagna och äldre bilder i stor omfattning. Bilderna nedan visar enbart en idéskiss kring utformning och innehåll med äldre bilder. Preliminär kapitelstruktur finns här (länk).

Boken ges ut under sommaren 2024. För att kunna bestämma upplaga och även utformning kommer boken att kunna förhandsbeställas. Mer information kommer. Du kan redan nu höra av Dig till mats@wallden.email om Du vill förhandsteckna Dig. Därefter bestäms upplagan.

Har Du kommit på att Du har något som Du vill bidra med – än är det är inte försent – hör av dig till projektgruppen!

Både text och bilder är varmt välkommet!

Bokgruppen genom Mats Walldén

Länk: Livgrenadjärmässen 1923-2023 – Struktur och innehåll